Trống CAJON AB-D2

Hiển thị một kết quả duy nhất

Trống Cajon AB-D2

0 out of 5
0 review(s)
700,000.00 650,000.00
ƯU ĐIỂM của dòng sp này vượt trội so với dòng AB-D1 là được thiết kế thêm bộ tay chỉnh điều khiển thanh snare phía ngoài một cách tiện lợi và đẳng cấp. Rất phù hợp cho người mới tập chơi, âm bass và snare rõ ràng và chuẩn xác!...
0 out of 5
0 review(s)
700,000.00 650,000.00

Trống Cajon AB-D2-1

0 out of 5
0 review(s)
700,000.00 650,000.00
ƯU ĐIỂM của dòng sp này vượt trội so với dòng AB-D1 là được thiết kế thêm bộ tay chỉnh điều khiển thanh snare phía ngoài một cách tiện lợi và đẳng cấp. Rất phù hợp cho người mới tập chơi, âm bass và snare rõ ràng và chuẩn xác!...
0 out of 5
0 review(s)
700,000.00 650,000.00

Trống Cajon AB-D2-2

0 out of 5
0 review(s)
700,000.00 650,000.00
ƯU ĐIỂM của dòng sp này vượt trội so với dòng AB-D1 là được thiết kế thêm bộ tay chỉnh điều khiển thanh snare phía ngoài một cách tiện lợi và đẳng cấp. Rất phù hợp cho người mới tập chơi, âm bass và snare rõ ràng và chuẩn xác!...
0 out of 5
0 review(s)
700,000.00 650,000.00

Trống Cajon AB-D2-3

0 out of 5
0 review(s)
700,000.00 650,000.00
ƯU ĐIỂM của dòng sp này vượt trội so với dòng AB-D1 là được thiết kế thêm bộ tay chỉnh điều khiển thanh snare phía ngoài một cách tiện lợi và đẳng cấp. Rất phù hợp cho người mới tập chơi, âm bass và snare rõ ràng và chuẩn xác!...
0 out of 5
0 review(s)
700,000.00 650,000.00

Trống Cajon AB-D2-4

0 out of 5
0 review(s)
700,000.00 650,000.00
ƯU ĐIỂM của dòng sp này vượt trội so với dòng AB-D1 là được thiết kế thêm bộ tay chỉnh điều khiển thanh snare phía ngoài một cách tiện lợi và đẳng cấp. Rất phù hợp cho người mới tập chơi, âm bass và snare rõ ràng và chuẩn xác!...
0 out of 5
0 review(s)
700,000.00 650,000.00

Trống Cajon AB-D2-5

0 out of 5
0 review(s)
700,000.00 650,000.00
ƯU ĐIỂM của dòng sp này vượt trội so với dòng AB-D1 là được thiết kế thêm bộ tay chỉnh điều khiển thanh snare phía ngoài một cách tiện lợi và đẳng cấp. Rất phù hợp cho người mới tập chơi, âm bass và snare rõ ràng và chuẩn xác!...
0 out of 5
0 review(s)
700,000.00 650,000.00

Trống Cajon AB-D2-6

0 out of 5
0 review(s)
700,000.00 650,000.00
ƯU ĐIỂM của dòng sp này vượt trội so với dòng AB-D1 là được thiết kế thêm bộ tay chỉnh điều khiển thanh snare phía ngoài một cách tiện lợi và đẳng cấp. Rất phù hợp cho người mới tập chơi, âm bass và snare rõ ràng và chuẩn xác!...
0 out of 5
0 review(s)
700,000.00 650,000.00
X
Đơn Hàng Mới