Trống CAJON AB-D4

Hiển thị một kết quả duy nhất

Trống Cajon AB-D4-1

0 out of 5
0 review(s)
1,100,000.00 1,000,000.00
Kích thước: 30cm*30cm*47cm Điều chỉnh snare: Được thiết kế bộ tay chỉnh điều khiển thanh snare phía ngoài một cách tiện lợi và đẳng cấp Mặt cajon: Nhập ngoại dày 2,9mm rất bền và chất lượng! Nước sơn: Rất đẹp từ chất liệu sơn PU cao cấp Dây snare: nhập...
0 out of 5
0 review(s)
1,100,000.00 1,000,000.00

Trống Cajon AB-D4-2

0 out of 5
0 review(s)
1,100,000.00 1,000,000.00
Kích thước: 30cm*30cm*47cm Điều chỉnh snare: Được thiết kế bộ tay chỉnh điều khiển thanh snare phía ngoài một cách tiện lợi và đẳng cấp Mặt cajon: Nhập ngoại dày 2,9mm rất bền và chất lượng! Nước sơn: Rất đẹp từ chất liệu sơn PU cao cấp Dây snare: nhập...
0 out of 5
0 review(s)
1,100,000.00 1,000,000.00

Trống Cajon AB-D4-3

0 out of 5
0 review(s)
1,100,000.00 1,000,000.00
Kích thước: 30cm*30cm*47cm Điều chỉnh snare: Được thiết kế bộ tay chỉnh điều khiển thanh snare phía ngoài một cách tiện lợi và đẳng cấp Mặt cajon: Nhập ngoại dày 2,9mm rất bền và chất lượng! Nước sơn: Rất đẹp từ chất liệu sơn PU cao cấp Dây snare: nhập...
0 out of 5
0 review(s)
1,100,000.00 1,000,000.00

Trống Cajon AB-D4-Pro-1

0 out of 5
0 review(s)
1,300,000.00 1,200,000.00
Kích thước: 30cm*30cm*47cm Điều chỉnh snare: Được thiết kế bộ tay chỉnh điều khiển thanh snare phía ngoài một cách tiện lợi và đẳng cấp Mặt cajon: Nhập ngoại dày 2,9mm rất bền và chất lượng! Nước sơn: Rất đẹp từ chất liệu sơn PU cao cấp Dây snare: nhập...
0 out of 5
0 review(s)
1,300,000.00 1,200,000.00

Trống Cajon AB-D4-Pro-2

0 out of 5
0 review(s)
1,300,000.00 1,200,000.00
Kích thước: 30cm*30cm*47cm Điều chỉnh snare: Được thiết kế bộ tay chỉnh điều khiển thanh snare phía ngoài một cách tiện lợi và đẳng cấp Mặt cajon: Nhập ngoại dày 2,9mm rất bền và chất lượng! Nước sơn: Rất đẹp từ chất liệu sơn PU cao cấp Dây snare: nhập...
0 out of 5
0 review(s)
1,300,000.00 1,200,000.00

Trống Cajon AB-D4-Pro-3

0 out of 5
0 review(s)
1,300,000.00 1,200,000.00
Kích thước: 30cm*30cm*47cm Điều chỉnh snare: Được thiết kế bộ tay chỉnh điều khiển thanh snare phía ngoài một cách tiện lợi và đẳng cấp Mặt cajon: Nhập ngoại dày 2,9mm rất bền và chất lượng! Nước sơn: Rất đẹp từ chất liệu sơn PU cao cấp Dây snare: nhập...
0 out of 5
0 review(s)
1,300,000.00 1,200,000.00

Trống Cajon AB-D4-Pro-4

0 out of 5
0 review(s)
1,300,000.00 1,200,000.00
Kích thước: 30cm*30cm*47cm Điều chỉnh snare: Được thiết kế bộ tay chỉnh điều khiển thanh snare phía ngoài một cách tiện lợi và đẳng cấp Mặt cajon: Nhập ngoại dày 2,9mm rất bền và chất lượng! Nước sơn: Rất đẹp từ chất liệu sơn PU cao cấp Dây snare: nhập...
0 out of 5
0 review(s)
1,300,000.00 1,200,000.00

Trống Cajon AB-D4-Pro-5

0 out of 5
0 review(s)
1,300,000.00 1,200,000.00
Kích thước: 30cm*30cm*47cm Điều chỉnh snare: Được thiết kế bộ tay chỉnh điều khiển thanh snare phía ngoài một cách tiện lợi và đẳng cấp Mặt cajon: Nhập ngoại dày 2,9mm rất bền và chất lượng! Nước sơn: Rất đẹp từ chất liệu sơn PU cao cấp Dây snare: nhập...
0 out of 5
0 review(s)
1,300,000.00 1,200,000.00

Trống Cajon AB-D4-Pro-6

0 out of 5
0 review(s)
1,300,000.00 1,200,000.00
Kích thước: 30cm*30cm*47cm Điều chỉnh snare: Được thiết kế bộ tay chỉnh điều khiển thanh snare phía ngoài một cách tiện lợi và đẳng cấp Mặt cajon: Nhập ngoại dày 2,9mm rất bền và chất lượng! Nước sơn: Rất đẹp từ chất liệu sơn PU cao cấp Dây snare: nhập...
0 out of 5
0 review(s)
1,300,000.00 1,200,000.00
X
Đơn Hàng Mới